Als transip.nl WordPress geïnstalleerd heeft zul je dit venster zien. Via hier maak je een gebruiker aan en kun je vervolgens met WordPress Inloggen.

Je moet WordPress nu nog een installeren maar op een andere manier. Eerst heb je WordPress moeten installeren op de hosting en nu moet je WordPress installeren door een gebruiker en sitetitel toe te voegen. Vul alle gegevens in en jouw eerste WordPress website is aangemaakt!

Na dat jouw WordPress is aangemaakt kun je op WordPress inloggen via:
www.jouwdomeinnaam.extensie/wp-admin voeg dus alleen wp-admin achter jou domeinnaam.
Nu zal dit venster tevoorschijn komen:


Via hier kunnen alle gebruikers inloggen. Na het inloggen zal de dashboard te voorschijn komen. Via het dashboard kun je alle gewenste WordPress elementen vinden en uitvoeren.