HTML5 en CSS3

39.99

Boek HTML5 en CSS3, Peter Doolaard, 9789463560818

Uitverkocht

Artikelnummer: 9789463560818 Categorieën: , , , Tags: , , , ,

Beschrijving

Boek HTML5 en CSS3, Peter Doolaard.

ISBN nummer boek : 9789463560818
Auteur boek : Doolaard, Peter | Peter Doolaard
Verschijningsdatum boek : 29 april 2019
Taal boek : Nederlands
Boek Uitgeverij : Duuren Media, Van | Duuren Media, Van

 

Boek HTML5 EN CSS3, PETER DOOLAARD, INHOUD :

 • WEBTALEN, BROWSERS EN EDITORS
  • Introductie
  • Een korte terugblik
   • Afspraken over webtalen
   • Twee smaken HTML
   • Wat HTML 5 is
  • Kennismaken met HTML en CSS
   • Aan de serverkant
   • De functie van HTML
   • De functie van CSS
  • Browsers
   • Google Chrome
   • Microsoft Edge (Internet Explorer)
   • Mozilla Firefox
   • MacOS: Safari
  • HTML-editors
   • Visual Studio Code
   • Commerciele editors/IDE’s
  • Aanvullende hulpmiddelen
   • Hulpmiddelen voor validatie
   • Hulpmiddelen voor ontwikkeling
  • Over dit boek
   • Oefenbestanden
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • DE BASIS VAN HTML
  • Kenmerken van HTML-documenten
  • Elementen, tags en tekst
   • Opbouw van een element
   • Elementen nesten
   • Kleine letters
   • Sluiten in de goede volgorde
   • De HTML-code van webpagina’s bekijken
  • Attributen
   • Kenmerken van attributen
   • Globale attributen
   • Microdata
   • WAI-ARIA
  • Kenmerken van HTML 5
   • Omringende technieken
  • De basis van een HTML 5-document
   • <!DOCTYPE html>
   • <html lang=”nl”
   • <head>
   • <meta charset=”utf-8″>
   • <title>
   • <link>
   • <body>
  • Paginastructuur
  • Document Object Model – HTML DOM
  • Het contentmodel van HTML 5
  • Secties markeren
   • <article> (sectioning content)
   • <section> (sectioning content)
   • <nav> (sectioning content)
   • <aside> (sectioning content)
   • Koppen: <h1> t/m <h6>
   • <header> (flow content)
   • <footer> (flow content)
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • TEKST MARKEREN
  • Inleiding
  • Koppen in HTML-documenten
   • Het getal bepaalt de keus, niet de tekstgrootte
   • Titel website is niet automatisch <h1>
  • Koppen markeren
   • Koppen in een header
  • Alineatekst markeren
   • Alinea’s: het element <p>
   • Het regeleinde <br>
   • Afbreken van woorden
  • Speciale betekenis aangeven
   • Klemtton leggen met <em>
   • Nadruk leggen met <strong>
   • Aanvullende informatie is <small>
   • Ongeldig maken met <s>
   • Verwijzing naar boek of film: <cite> en <q>
   • Afkortingen en definities: <abbr> en <dfn>
   • Programmacode en dergelijke: <code>, <samp> en <kbd>
   • Subscript en superscript: <sub> en <sup>
   • Tekst markeren met <mark>
   • Het containerelement <span>
   • Toegevoegd of verwijderd: <ins> en <del>
  • Inhoud groeperen
   • <address>
   • <main>
   • Vooraf opgemaakte inhoud: <pre>
   • Citaten gebruiken: <blockquote>
   • Lijsten maken: <ol>, <ul> en <li>
   • Illustraties en bijschriften: <figure> en figcaption>
   • FAQ, metadata en definities: <dl>, <dt>, <dd>
   • Nieuw thema markeren: <hr>
   • Het laatste redmiddel: <div>
  • Speciale tekens in webpagina’s
   • Van ASCII naar UTF-8
   • Referenies gebruiken
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • KOPPELINGEN MAKEN
  • Inleiding
  • Verbindingen leggen met <a>
   • Attributen van <a>
   • Bladwijzers maken
   • Link naar een grote foto
   • Link naar het vervolg van een artikel
   • Link naar een e-mailadres
   • Link naar een telefoonnummer
   • Een pdf-bestand weergeven of downloaden
  • Klik hier voor richtlijnen
  • Externe bestanden koppelen met <link>
   • Stylesheet koppelen
   • Een favicon gebruiken
   • Opeenvolgende pagina’s
   • Vooraf laden: prefetch, preload, prerender en dns-prefetch
  • Knoppen en hyperlinks
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • BEELD, GELUID EN ANDERE EXTERNE INHOUD
  • Inleiding
  • URL’s en structuur van de website
   • Lokale site
  • Soorten afbeeldingen
   • Bitmaps
   • Vectorafbeeldingen: SVG
  • Bestandsformaten voor bitmaps
   • GIF
   • JPEG
   • PNG
   • WebP
  • De juiste afbeelding voor het scherm
  • Afbeeldingen plaatsen met <img>
   • De bron: src
   • Beschrijvende tekst: alt
   • Afmetingen: width en height
   • Klikbare gebieden: usemap
  • Responsive images
   • Srcset voor schermen met hoge resolutie
   • Srcset voor variabele afmetingen
   • Bijgesneden afbeeldingen: <picture>
   • Het type afbeelding selecteren
   • Het verschil tussen <img> en < picture>
  • Externe HTML-inhoud: <iframe>
   • Attributen van <iframe>
   • Beveiliging
  • Insluiten met <embed> of <object>
  • Video in een webpagina
   • Bestandstypen voor video
   • Een codec kiezen
   • Video coderen
  • Het element <video>
   • De bron: <source>
   • Ondertiteling met <track>
   • Titelbestanden: WebVTT
  • Audio op de website gebruiken
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • FORMULIEREN MAKEN
  • De rol van formulieren
   • Formulieren aan de clientkant
   • De rol van de webserver
  • Een compleet formulier
  • De basis van een formulier: <form>
   • Buiten <form> mag ook
   • De verwerking: action
   • Verzendwijze: method
   • Codering: enctype
   • Automatisch aanvullen: autocomplete
   • Niet valideren: novalidate
   • Direct invoeren: autofocus
   • De naam: name
   • Het doel: target
   • Buitenspelelementen: form
  • Labels bij invoervelden
  • De tabvolgorde
  • Het element <input>
   • Attributen van <input>
  • Soorten invoer: het attribuut type
   • Telefoonnummers: type=”tel
   • E-mailadressen: type=”email”
   • Webadressen: type=”url”
   • Wachtwoorden: type=”password”
   • Getallen: type=”number”
   • Een bereik: type=”range”
   • Kleuren: type=”color”
   • Datum en tijd
   • Selectievakjes: type=”checkbox”
   • Keuzerondjes: type=”radio”
   • Bestanden uploaden: <type=”file”>
   • Verzendknop: type=”submit”
   • Resetknop: type=”reset
   • Afbeeldingknop: type=”image”
   • Functieloze knop: type=”button”
   • Verborgen waarden: type=”hidden”
  • Het element <button>
  • Kiezen uit een lijst: <select>, <datalist>, <option>
   • <option>
   • <select>
   • <datalist>
  • Uitgebreide tekstinvoer: <textarea>
  • Groeperen met <fieldset> en <legend>
  • Voortgang tonen: <progress>
  • Schaal: <meter>
  • Resultaat: <output>
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • TABELLEN MAKEN
  • Inleiding
  • De struktuur van een HTML-tabel
  • De basis: <table>
  • Rijen en kolommen: <tr> en <td>
  • Koptekst:<thead>
  • Een bijschrift: <caption>
  • Overige elementen
   • De tabelinhoud: <tbody>
   • Voettekst: <tfoot>
   • Kolomgroepen: <colgroup> en <col>
  • Voorbeelden van tabellen
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • DE BASIS VAN CSS
  • Wat CSS is
   • Voorgeschiedenis
   • En toen was er CSS3
   • CSS3 is gewoon CSS
  • Waarom CSS zo handig is
  • De taal CSS
  • Waarden en eenheden
   • Globale waarden
   • Lengte
   • De pixel
   • De eenheid em
   • De makkelijke em: rem
   • Handig voor tekstvakken: ch
   • Eenheden gebaseerd op de viewport
   • Overige eenheden
   • Samenvatting afmetingen
  • CSS-verwerking door de browser
   • De boomstructuur
   • Waarden toewijzen
   • De cascade
   • Specificiteit berekenen
   • Overerving
   • Percentages werken door
  • De plaats van de CSS-declaraties
   • Het attribuut style
   • Het element <style>
   • Extern bestand: <link>
  • Het CSS-bestand
   • Commentaar toevoegen
   • Indeling van CSS-bestanden
   • Andere stijlbladen importen
  • De ingebouwde stijlen aanpassen
  • Elementen benaderen met selectors
  • Elementnaam, klasse of beide?
   • Elementnamen en selectors
   • Klassen
   • Van alles wat
   • En de winnaar is
  • Basisselectors
   • Typeselector
   • Universele selector
   • Klasseselector
   • ID-selector
   • Attribuutselectors
   • Pseudoklassen
  • Pseudo-elementen
   • Pseudo-elementen level 4
  • Combinatieselectors: afstamming, kind en sibling
   • Geen combinator: komma
   • Algemene afstamming: spatie
   • Kindselector
   • Aangrenzend: +
   • Op hetzelfde niveau: ~
  • Best practices
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • LAY-OUT: BOXMODEL EN WEERGAVEMODEL
  • De opbouw van pagina’s
   • Browserstijlen zijn er niet voor niets
  • Het boxmodel
   • De eigenschap box-sizing
   • Waarden voor breedte en hoogte
   • Begrensde breedte en hoogte
  • Marges
   • Horizontaal centreren
   • Verticaal centreren
   • Negatieve marge
   • Samengevoegde marges
  • Padding
  • Randen
   • Randdikte
   • Randkleur
   • Transparante rand
   • Randstijl
   • Korte notatie voor randen
  • Overlopende inhoud: overflow
  • Overloop van de scrol
  • De toekomst: logische eigenschappen
   • Breedte en hoogte
   • Het einde van top, bottom, left, right?
   • Wat is het nut?
   • Praktische beperking
  • De toekomst: box alignment
  • Weergavemodel
   • Achter de schermen
  • De eigenschap display
   • Waarden voor binnen en buiten
  • Inhoud (niet) weergeven: visibility
   • Niet verbergen voor screenreaders
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • LAY-OUTS MAKEN MET CSS
  • Responsive design
   • Media queries
   • Schermresolutie
   • Portret of landschap
   • Beeldverhouding
   • Weergave op mobiele schermen: de metatag viewport
   • CSS-pixels en hardwarepixels (device pixels)
  • Lay-out: positionering
   • Het omvattende blok
   • Positioneringsschema’s
   • Eigenschap position
   • Verschuiven met top, right, bottom en left
   • Verschuiven met logische waarden
   • Position: static
   • Position: relative
   • Position: absolute
   • Position: fixed
   • Position: sticky
   • Float en clear
   • Float als hulpmiddel voor lay-outs
   • Block formatting context
  • Lay-out: multi-column
   • Kolommen instellen
   • Marges worden niet samengevoegd
   • Kolommen overspannen
   • Ruimte tussen de kolommen
   • Lijn tussen de kolommen
   • Kolommen vullen
   • Afbreken in kolommen
   • Wanneer multi-column (niet) nuttig is
   • Toepassing: bol.com
   • Toepassing: portfolio
  • Lay-out in een raster: gridlay-out
   • Kenmerken van gridlay-out
   • Hulpmiddelen voor gridlay-out en flexbox
   • Een raster maken
   • De functie repeat()
   • De eenheid fr
   • Rasteritems plaatsen op lijnnummers
   • Kolommen en rijen samen in grid-area
   • De lijnen een naam geven
   • Items plaatsen in gebieden met een naam
   • Afmetingen van tracks instellen
   • Ruimte tussen tracks
   • Het raster zichzelf laten bouwen
   • Het verschil tussen auto-fill en auto-fit
   • Van richting veranderen met grid-auto-flow
   • De gaten in het raster opvullen
   • Uitlijnen in gridlay-out
   • Toepassing: nos.nl
  • Lay-out: flexbox
   • Kenmerken van flexbox
   • Het assenstelsel van flexbox
   • Flex-direction
   • Flex-wrap
   • Flex-flow
   • Flexcontainers en flexitems
   • Items flexibel maken met de eigenschap flex
   • Instellingen voor flex
   • Samenvatting: het formaat van flexitems
   • Items uitlijnen met automarge
   • Uitlijnen op de hoofdas: justify-content
   • Uitlijnen op de kruisas: aling-self
   • Regels uitlijnen: aling-content
   • Toepassing: navigatiebalk
   • Toepassing: kaarten
   • Toepassing: nos.nl
 • TEKST EN TYPOGRAFIE
  • Lettertype: van systeem of online?
   • Web fonts
  • Lettertypen downloaden: @font-face
   • Eigenschappen van @font-face
   • Een embedcode gebruiken
  • Eigenschappen voor lettertype: font
   • Lettertype
   • Lettergrootte: waarden en overwegingen
   • Geavanceerd: responsieve tekst
   • Toepassing van font-size
   • Grootte aanpassen: font-size-adjust
   • Regelhoogte: line-height
   • Letterstijl: font-style
   • Lettergewicht: font-weight
   • De verzameleigenschap font
   • Uitrekken of indrukken: font-stretch
   • Kleinkapitaal: font-variant
  • Eigenschappen voor tekst
   • Uitlijnen: text-align en text-align-last
   • Lijneffecten op tekst
   • Inspringen
   • Rechtopstaande tekst: text-orientation
   • Overlopende tekst: text-overflow
   • Tekst met schaduw
   • Tekst omzetten: text-transform
   • Witruimte behouden: white-space
   • Ruimte tussen woorden en letters
   • Afbreken: word-break en overflow-wrap
  • Opmaak van lijsten
   • Opsommingstekens
  • Lijst als navigatie
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • KLEUR, RANDEN EN ACHTERGRONDEN
  • Kleurwaarden
   • RGB en RGBA
   • HSL en HSLA
   • Transparantie
  • Kleur van tekst
  • De achtergrond
   • Achtergrondkleur
   • Achtergrondafbeelding
   • background-image
   • background-repeat
   • background-attachment
   • background-position
   • background-clip
   • background-origin
   • background-size
   • background
   • Verschillende achtergrondafbeeldingen
   • Kleurverloop als achtergrond
  • Kleurverlopen
   • Lineair verloop
   • Radiaal verloop
   • Repeterende verlopen
  • Afgeronde hoeken
  • Randafbeelding
   • border-image-source
   • border-image-slice
   • border-image-width
   • border-image-outset
   • border-image-repeat
   • Voorbeeld van een randafbeelding
  • Schaduw
   • De werking van schaduw
   • Material design
  • Afbeeldingen uitsnijden met clip-path
   • Toepassing: header met schuine kanten
  • Beeldfilters
  • Kleuren mengen
   • Isolation
  • Samenvatting
  • Oefeningen
 • OVERGANGEN EN ANIMATIES, CALC(), ATTR() EN CSS-VARIABELEN
  • Beweging in webpagina’s
  • Overgangen (transitions)
   • Kant-en-klare overgangen
   • Positie aanpassen
  • Animatie
   • Opbouw een animatie
   • Keyframes
  • Transformatie
   • Tweedimensionale transformaties
   • Schalend menu
   • Driedimensionale transformaties
   • Perspectief
   • Kijkrichting
   • 3D-ruimte
  • Rekenen met calc()
   • Voorbeelden
  • CSS-variabelen: de functie var()
   • Kenmerken van variabelen
   • Variabelen declareren
   • Toepassingen van variabelen
  • Attributen uitlezen met attr()
  • All reset alles, behalve variabelen
  • Samenvatting
  • Oefeningen

 

 • HTML5 en CSS3 Boek Rotterdam.
 • HTML5 en CSS3 Boekhandel Rotterdam.
 • HTML5 en CSS3 Boek Online Bestellen.

Boek HTML5 EN CSS3 bij NisaTUTUCU Boekhandel Rotterdam of  HTML5 EN CSS3 boek online bestellen.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “HTML5 en CSS3” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *